Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

09/09/2008 16:58

UBND TP HCM vừa ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BTHTTĐC) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện BTHTTĐC được trích 2% tổng kinh phí BTHTTĐC của dự án.

Khi BTHTTĐC cho nhiều dự án trên địa bàn, Hội đồng BTHTTĐC của các dự án thuộc quận - huyện sẽ cân đối mức kinh phí được trích của từng dự án phù hợp với thực tế nhưng phải đảm bảo tổng kinh phí tổ chức thực hiện BTHTTĐC của các dự án không vượt quá 2% tổng kinh phí BTHTTĐC của các dự án đó.

Các loại chi phí cho việc thực hiện BTHTTĐC gồm: chi phí trực tiếp thực hiện công tác BTHTTĐC (đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng nhà đất, phát tờ khai,...); chi thẩm định phương án bồi thường (5% trong tổng chi phí 2% kinh phí phục vụ công tác BTHTTĐC của từng phương án được thẩm định, nhưng không quá 20 triệu đồng/phương án); tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm của các bộ phận phục vụ công tác BTHTTĐC của dự án; chi phí hoạt động của Hội đồng Bồi thường dự án và Ban Bồi thường; chi thưởng hoàn thành công tác BTHTTĐC giải phóng mặt bằng trước thời hạn.

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện BTHTTĐC của các dự án trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận - huyện sẽ giao Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện lập dự toán chi phí phục vụ công tác BTHTTĐC theo các nội dung chi nói trên.

Nếu chủ đầu tư dự án thực hiện một số nội dung công việc phục vụ công tác BTHTTĐC, thì chủ đầu tư phải lập dự toán chi phí cụ thể cho từng công việc trên cơ sở phân định trách nhiệm giữa các bên có liên quan thông qua Hội đồng BTHTTĐC của dự án. Chi phí này được tính vào dự toán chi phí tổ chức thực hiện của Hội đồng Bồi thường của dự án.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện chịu trách nhiệm tổng hợp chi phí phục vụ công tác BTHTTĐC của chủ đầu tư trình Chủ tịch UBND quận - huyện phê duyệt.

Riêng các Ban Quản lý đầu tư xây dựng do UBND TP thành lập (Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thành phố, Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố…) và Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ được trích 15% dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường và được xem là nguồn thu bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên bù đắp một phần ngân sách cấp hàng năm.

Các dự án đã được cơ quan Nhà nước thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác BTHTTĐC và thực hiện trước ngày 15-9-2008 thì thực hiện theo dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường đã được duyệt.

Theo Website TPHCM

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn