Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quản lý xây dựng: Cần có hướng dẫn phù hợp thực tế

06/10/2010 10:13 

Giới quản lý dự án lâu nay cứ tuân thủ theo quy định “Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng chỉ nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Đây là quy định nêu tại điểm 4, điều 46, chương IV, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10-2-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định này, có hiệu lực từ ngày 2-4-2009, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, cùng những quy định cụ thể về phạm vi áp dụng với các văn bản pháp luật có liên quan khác. Đồng thời nó còn quy định rõ ràng hơn về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể là yêu cầu nói trên.

Điều này có nghĩa người tham gia quản lý dự án phải học qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Yêu cầu này một lần nữa được khẳng định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009.

Tuy nhiên, ngày 27-9-2009 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình.

Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 10-9-2009, tại điều 14 có ghi: “Các cá nhân đã tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi thông tư này có hiệu lực thi hành phải đăng ký tham gia kiểm tra theo nội dung của thông tư này tại cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận; được xét cấp chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án theo quy định thông tư này nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu”.

Như vậy hóa ra tất cả các giấy chứng nhận về nghiệp vụ quản lý dự án trước đó đều không còn giá trị pháp lý, các cá nhân đang tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải đăng ký học lại và kiểm tra để cấp đổi giấy chứng nhận.

Hiện nay, các cá nhân tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã có giấy chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án nhưng chưa được cấp đổi đang lúng túng trước quy định này, không biết có phù hợp với Nghị định 12 hay không? Mong rằng các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Theo TBKTSG)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang