Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quảng Nam: Điều chỉnh công tác thu hồi đất tổng thể KKT mở Chu Lai

17/08/2013 08:07

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Khánh Toàn chỉ đạo điều chỉnh các quyết định thu hồi đất tổng thể, đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trước đây trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Được biết, trong những năm qua Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và huyện Núi Thành đã tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
 


Tuy nhiên, do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, nên đến nay có một số dự án, công trình phải dừng đầu tư để quyết toán.

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn theo quyết định thu hồi đất, giao đất tổng thể, nhưng còn một phần diện tích chưa bồi thường cho dân, chủ đầu tư chỉ sử dụng một phần diện tích đã thực hiện bồi thường để đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao huyện Núi Thành có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai của các dự án, người dân đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

(Theo NDHMoney)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang