Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quảng Nam: Thu hơn 145 tỷ đồng tiền sử dụng đất

15/02/2011 13:15 

Bao gồm 108,6 tiền sử dụng đất và 36,8 tỷ đồng tiền thuê đất của 7 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị trên thuộc cụm công nghiệp Bồ Mung và khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Việc truy thu này do Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai cuối năm 2010.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng ban hành quyết định truy thu tiền sử dụng đất trên 108,6 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam truy thu tiền thuê đất.

Theo kết luận, đến thời điểm thanh tra (cuối năm 2010), còn tới 5 huyện, thành phố và 64 xã, phường chưa có quy hoạch sử dụng đất; 1 huyện và 56 xã, phường chưa lập kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài số tiền sử dụng đất và thuê đất nói trên, tỉnh vẫn chưa có biện pháp thu hồi trên 29 tỉ đồng tiền thuê đất của 198 doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Cũng nằm trong chương trình thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đã có cuộc thanh tra tại tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận, tổng số tiền phát hiện qua sai phạm tỉnh này hơn 79,2 tỉ đồng và 382.000 USD.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang