Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy định đền bù mới: Lợi hơn cho dân

01/06/2010 11:33

So với trước đây, quyết định 35 của UBND TP.HCM có nhiều điểm mới, lợi cho người dân hơn như về chính sách tái định cư, các khoản hỗ trợ về đất nông nghiệp, hỗ trợ di dời...

Chính sách đền bù trên dùng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho các dự án quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)... và bắt đầu thực hiện từ ngày 6-6.

Xây trái phép trên kênh rạch: Chỉ được hỗ trợ

Theo quy định trước đây, người bị giải tỏa được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, học hành... và áp dụng cho cả người bị thu hồi đất ở, đất nông nghiệp. Nhưng nay quy định mới chỉ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp, không áp dụng cho người có đất ở.

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép trên kênh, rạch không được đền bù mà chỉ được hỗ trợ. Cụ thể như sau:

Nhà xây dựng trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật đất đai có hiệu lực) phải di dời toàn bộ: được hỗ trợ bằng 80% giá trị nhà, tính theo giá xây mới. Ngoài ra được nhận thêm bằng 30% giá trị đất ở, diện tích hỗ trợ không quá 40m2/hộ.

Nhà xây dựng từ ngày 15-10-1993 đến trước 22-4-2002 (ngày UBND TP.HCM ban hành chỉ thị 08 về chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất trên địa bàn TP) phải di dời toàn bộ: được hỗ trợ bằng 40% giá trị nhà, tính theo giá xây mới và được nhận thêm 20% giá đất ở.

Nhà xây từ ngày 22-4-2002 trở về sau không được nhận hỗ trợ về nhà, đất như các trường hợp trên.

Nhà tại các khu vực khác nếu xây dựng hợp pháp, hợp lệ được bồi thường 100% giá trị, theo giá xây mới. Các trường hợp xây trái phép tính như sau:

Nhà xây trước ngày 1-7-2004 (thời điểm áp dụng Luật xây dựng) mà lúc xây dựng cơ quan chức năng chưa quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng khu đất đó để làm dự án thì được bồi thường 100%, tính theo giá xây mới. Nếu lúc xây dựng cơ quan chức năng đã công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng khu đất đó làm dự án, làm công trình công cộng... mà người dân vẫn xây thì căn nhà đó chỉ được hỗ trợ một nửa chi phí xây dựng, tính theo giá xây mới.

Nhà xây dựng từ ngày 1-7-2004 trở về sau không được bồi thường, hỗ trợ.

Nhà có xin phép xây dựng nhưng chủ nhà làm không đúng giấy phép: phần xây dựng đúng phép được bồi thường 100%, phần xây dựng sai phép chỉ hỗ trợ, tùy theo thời điểm.

Hỗ trợ di chuyển chỗ ở gấp đôi

Hỗ trợ di chuyển chỗ ở: nếu hộ dân di chuyển trong TP thì được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ, riêng hộ có nhà cấp 4, nhà tạm số tiền nhận hỗ trợ ít hơn: 4 triệu đồng/hộ. Trường hợp hộ dân di chuyển sang tỉnh, TP khác ngoài TP.HCM thì tiền hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ. Trường hợp phải tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà nhưng còn lại một phần đất, có thể xây nhà lại để ở thì những hộ này chỉ được nhận bằng một nửa số tiền hỗ trợ so với hộ di dời toàn bộ.

Tiền hỗ trợ ổn định đời sống được tính như sau:

- Hộ có đất nông nghiệp: nếu hộ dân bị thu hồi từ 30-70% trong tổng số diện tích đất nông nghiệp đang có và không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong vòng sáu tháng. Nếu bị thu hồi diện tích như trên và phải di chuyển chỗ ở thì hỗ trợ ổn định đời sống một năm. Trường hợp hộ dân phải di chuyển đến nơi có điều kiện sống khó khăn thì thời gian hỗ trợ kéo dài hơn nhưng tối đa là hai năm. Nếu hộ dân bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng và không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong một năm, phải di chuyển chỗ ở thì hỗ trợ hai năm. Trường hợp di chuyển đến nơi có điều kiện sống khó khăn thì thời gian hỗ trợ kéo dài hơn nhưng tối đa là ba năm.

Số tiền hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu trong hộ gia đình theo các diện trên là 300.000 đồng/tháng. Trong khi theo quy định trước đây, số tiền hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu không di chuyển chỗ ở là 500.000 đồng, phải di chuyển chỗ ở là 1 triệu đồng nhưng việc hỗ trợ này chỉ tính một lần, không kéo dài trong nhiều tháng như quy định mới.

- Hộ có đất ở: nếu bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở và phải di chuyển chỗ ở đến nơi khác thì được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Nếu hộ nào vừa có đất nông nghiệp vừa có đất ở và đã nhận hỗ trợ cho phần đất nông nghiệp thì không được hỗ trợ thêm khoản này. Trường hợp là hộ nghèo thì được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ.

Không tái định cư được nhận tiền đầu tư hạ tầng

Một điểm mới được quy định trong chính sách tái định cư lần này mà quy định trước đây chưa có: hộ đủ điều kiện tái định cư nhưng tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ mua suất tái định cư tối thiểu thì được TP hỗ trợ phần còn thiếu.

Suất tái định cư tối thiểu được quy định: quận huyện đã có sẵn quỹ nhà thì suất tái định cư tối thiểu là 30m2, nếu hộ dân mua căn hộ lớn hơn diện tích này thì phải trả phần chênh lệch còn lại. Quận huyện chưa có sẵn quỹ nhà thì suất tái định cư tối thiểu là 40m2, người dân muốn mua căn hộ lớn hơn diện tích này thì phải trả phần chênh lệch còn lại. Thời gian trả góp nhà tái định cư tối đa 15 năm.

Hộ đủ điều kiện nhưng không nhận suất tái định cư mà tự lo nơi ở mới thì ngoài việc nhận tiền đền bù nhà, đất và các khoản hỗ trợ khác theo quy định còn được hỗ trợ khoản chi phí đầu tư hạ tầng khu tái định cư, tính theo mét vuông. Trường hợp đã được bù chênh lệch về suất tái định cư tối thiểu đã nêu trên thì không được nhận khoản hỗ trợ này.


Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang