Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy định mới nhất về cải tạo chung cư cũ: Nhà ở mới tăng 1,3 lần so với diện tích cũ

05/08/2008 09:16 

UBND TP.Hà Nội vừa ra Quyết định số 48/QĐ - UB, ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Quy định mới nhất về cải tạo chung cư cũ: Nhà ở mới tăng 1,3 lần so với diện tích cũ Đây là quyết định đáp ứng mong mỏi của hàng trăm người dân đang sống trong 23 khu tập thể cũ nát và nhiều doanh nghiệp sau nhiều năm, qua 20 lần dự thảo, lấy ý kiến.

Căn hộ mới diện tích không nhỏ hơn 30m2 sàn

Theo quy chế mới, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận, đảm bảo 2/3 tổng số chủ sử dụng và sở hữu nhà ở hợp pháp trong phạm vi dự án đồng tình với phương án di chuyển, tạm cư, tái định cư (TĐC) được phê duyệt. Trên cơ sở chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển, tạm cư, TĐC được UBND TP ban hành, chủ đầu tư xây dựng phương án di chuyển, bố trí tạm cư, trình UBND quận, huyện phê duyệt.

UBND TP khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền hỗ trợ để tìm chỗ ở di chuyển tạm. Trường hợp đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích đất và nhà hợp pháp, thì được chủ đầu tư hỗ trợ một phần kinh phí do tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phương án bố trí TĐC được bố trí theo phương pháp tịnh tiến chiều cao tầng, tính từ tầng ở đầu tiên trở lên. Các hộ gia đình, cá nhân được bố trí TĐC tại các căn hộ mới có diện tích căn hộ không nhỏ hơn 30m2 sàn; không phải trả tiền cho chủ đầu tư phần diện tích TĐC bằng 1,3 lần diện tích ở hợp pháp cũ được UBND quận, huyện phê duyệt.

Đối với phần diện tích căn hộ được tăng thêm (ngoài diện tích bằng 1,3 lần diện tích hợp pháp cũ) thì các hộ gia đình, cá nhân phải trả tiền theo suất đầu tư mét vuông sàn của dự án được duyệt.

Vho phép hộ nghèo trả góp trong 20 năm

Theo quy chế mới, trường hợp tại các tầng không đủ số lượng căn hộ để bố trí số hộ cần TĐC, sẽ tổ chức bốc thăm công khai để xác định cụ thể những hộ TĐC tại tầng đó. Những hộ còn lại sẽ được tổ chức bốc thăm công khai để xác định vị trí căn hộ TĐC tại các tầng trên và được hưởng hệ số chuyển tầng (K).

Các hộ gia đình tầng 1 nhà chung cư cũ được xem xét cho thuê một đơn vị diện tích kinh doanh tại khu vực kinh doanh dịch vụ của dự án với thời gian thuê dài hạn và giá thuê do UBND TP quy định. Các hộ không có nhu cầu TĐC được chủ đầu tư thanh toán theo giá kinh doanh của căn hộ TĐC được bố trí ở dự án, tại thời điểm thực hiện việc mua bán.

Các trường hợp tự cơi nới, xây dựng công trình trên đất lưu không (trừ trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành), xây dựng trên đất lấn chiếm hoặc trên khoảng không, nóc nhà, các vị trí khác thuộc khu vực dự án thì không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ bằng tiền tương đương 10% giá xây dựng mới công trình đó để phá dỡ di chuyển.

Ngoài ra, các trường hợp này được hưởng các hỗ trợ khác theo quy định, được xem xét giải quyết mua các diện tích căn hộ trong hoặc ngoài dự án theo phương án được UBND quận, huyện phê duyệt, song giá mua được tính theo giá kinh doanh của dự án.

Đối với các hộ gia đình đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư cũ (chưa mua nhà theo Nghị định 61/CP) được TĐC và được xét mua nhà theo Nghị định 61/CP phần diện tích thuê nhà theo hợp đồng, hoặc tiếp tục được thuê nhà. Chủ đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình làm thủ tục đăng ký, lập hồ sơ mua nhà.

Đối với các hộ thuộc diện nghèo và chính sách được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phần diện tích phải trả tiền sẽ được UBND TP xem xét cho phép trả góp trong 20 năm. Trường hợp các hộ gia đình này không có khả năng trả góp và không có nhu cầu TĐC thuộc dự án thì được UBND TP tạo điều kiện và khuyến khích các hộ được thuê hoặc mua nhà ở thuộc quỹ nhà ở xã hội.

Các công trình hạ tầng xã hội hiện có như nhà trẻ, trường học, trạm y tế và các công trình khác thuộc khu vực dự án, nếu phải phá dỡ thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn trả cho chủ sở hữu công trình mới phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực.

Theo Lao Động

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang