Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

20/08/2008 15:07

Hôm qua 19.8, UBND TP.HCM công bố điều chỉnh, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP (ban hành kèm theo quyết định số 17 ngày 14.3.2008 của UBND TP.HCM), có hiệu lực thi hành từ ngày 29.8.

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý nhất là về bồi thường nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác thuộc sở hữu của các hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, nhà ở, công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở được tính bồi thường, hỗ trợ như sau: thời điểm xây dựng trước 22.4.2002 và tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố, hoặc thời điểm xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật thì được bồi thường 100% giá trị công trình theo đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình; trường hợp tại thời điểm xây dựng đã vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được công bố, thì được tính bồi thường bằng 50% giá trị công trình theo đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình.

Nếu nhà ở, công trình được xây dựng từ 22.4.2002 trở về sau, hoặc khi xây dựng đã được Nhà nước thông báo không được phép xây dựng (bị xử lý hành chính về hành vi xây dựng trái phép) thì không được bồi thường, không được hỗ trợ. Người có công trình xây dựng trái phép buộc phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí phá dỡ nếu Nhà nước phá dỡ.

Trường hợp nhà ở, công trình sinh hoạt xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật và phải xây dựng trước 22.4.2002, thì được hỗ trợ 80% giá trị công trình theo đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình. Nếu xây dựng từ ngày 22.4.2002 trở về sau thì không được hỗ trợ.

Đối với các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng hợp pháp, hợp lệ nhà thuộc sở hữu Nhà nước nay phải di chuyển thì được hỗ trợ về nhà và đất, được bồi thường tài sản khác, cây trồng, hoa màu, vật nuôi và các khoản hỗ trợ khác (nếu có). Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về chỗ ở thì được xem xét mua một căn hộ chung cư theo giá bán phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường do Chủ tịch UBND quận - huyện duyệt.

Nếu nhà ở, đất ở có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước do các đơn vị, tổ chức bố trí để ở không đúng thẩm quyền, nhưng đúng công năng để ở từ ngày 17.5.1995 đến trước 22.4.2002 thì được hỗ trợ 50% giá trị nhà và giá trị đất tương ứng với nhà thuộc sở hữu tư nhân có cùng vị trí. Nếu bố trí từ ngày 22.4.2002 trở về sau thì không được hỗ trợ.

Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang