Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quy hoạch đô thị Tp.HCM phải công bố trong 30 ngày

20/07/2011 17:09

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố.

Theo đó, Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, các loại đồ án quy hoạch đô thị (lập mới, điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ), đồ án thiết kế đô thị riêng phải được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm công bố công khai đồ án quy hoạch chung thành phố.

UBND các các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để công bố công khai đồ án quy hoạch chung quận, huyện; công bố công khai các đồ án quy hoạch chung các khu chức năng đô thị, đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND thị trấn có trách nhiệm công bố công khai đồ án quy hoạch chung thị trấn. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(Theo Tp.HCM Portal)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Chat với Batdongsan.com.vn