Sẽ phải công bố đồ án quy hoạch đô thị trong vòng 30 ngày

14/08/2008 09:00

Hôm qua 13-8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân có tờ trình Chính phủ về dự án Luật quy hoạch đô thị bao gồm bảy chương, 80 điều, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp Quốc hội cuối năm vào tháng 11-2008.

Luật quy định cụ thể trách nhiệm, hình thức công bố, công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo đó, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND các cấp có trách nhiệm công bố rộng rãi đồ án quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính mà mình quản lý.

Quy hoạch phải được công khai thông qua các hình thức như trưng bày thường xuyên các bản vẽ, sơ đồ, mô hình, sa bàn… Quy định về các chế tài áp dụng đối với các trường hợp không công khai, chậm công khai quy hoạch. 

Theo Tuổi trẻ Online

Dành cho người xây nhà