Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Sẽ xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý đất đai

26/09/2011 08:40 

Vừa qua, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12/2011.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đang thực hiện 13 nội dung về quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, quản lý việc giao, cho thuê, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, lãnh đạo bộ thừa nhận, công tác quản lý đất đai đang tồn tại một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tính chất quan trọng, phức tạp của lĩnh vực đất đai. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật nhiều nhưng thiếu đồng bộ, ổn định, chất lượng quy hoạch, kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng đồng bộ, không cập nhật được biến động…

(Theo HNM)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang