Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tái định cư tốt sẽ thuận lợi cho GPMB

23/01/2008 09:30

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, làm tốt công tác tái định cư sau giải tỏa sẽ giải quyết được vấn đề hiện nay là đền bù, giải phóng mặt bằng

Thu hồi đất tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa dẫn đến tình trạng người nông dân mất đất, xảy ra khiếu kiện kéo dài là vấn đề nổi cộm hiện nay. Chủ tịch nước cho rằng, quá trình công nghiệp hóa tất yếu phải sử dụng đến một phần đất nông nghiệp, vì thế ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Việc giải tỏa, đền bù vài nơi còn thiếu minh bạch, gây bức xúc, dẫn đến khiếu kiện.

Để có hiệu quả trong tái định cư, Chủ tịch nước yêu cầu thận trọng trong quy hoạch, công khai những khu vực phát triển công nghiệp, đô thị hóa, những khu sẽ giữ đất nông nghiệp. Mặt khác, cần bố trí cho người dân tái định cư có điều kiện tương tự, hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, trường học, bệnh viện… đào tạo nghề, tạo việc làm cho số lao động nông nghiệp không còn đất sản xuất. Giá đền bù chỉ là một yếu tố, điều quan trọng hơn là phải tạo thuận lợi về nơi ăn, chốn ở, việc làm, học hành, trị bệnh… cho người dân khi phải di chuyển.

(Theo Chính Phủ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang