Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thông tư 16 của Bộ xây dựng: Hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ, ôm đất

08/09/2010 08:35 

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 16 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010 ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Theo đó, trường hợp bên góp vốn được phân chia sản phẩm là nhà ở thì chủ đầu tư được phân chia cho tất cả các hình thức huy động vốn tối đa là 20% số lượng nhà ở thương mại trong mỗi dự án không phải qua sàn giao dịch bất động sản, nhưng trong hợp đồng góp vốn phải nêu rõ số lượng nhà ở, loại nhà ở, diện tích, vị trí. Số lượng nhà ở còn lại của dự án phải thực hiện giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định: Hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê các căn hộ (gọi tắt là chung cư mini) sẽ không không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản nhưng phải công chứng hợp đồng.

Theo đó, các dự án nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê của cá nhân, hộ gia đình (chung cư mini tư nhân) nếu đảm các điều kiện quy định tại điều 41;42;43 và 44 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP khi bán từng căn hộ riêng biệt thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng căn hộ trong nhà ở đó.

Tuy nhiên, hợp đồng mua bán căn hộ phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền mới có giá trị pháp lý.

Nội dung của hợp đồng mua bán, cho thuê căn hộ ngoài yêu cầu phải tuân thủ các quy định tại Điều 63 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và quy định tại Điều 21 của Thông tư này còn phải ghi rõ thêm các nội dung sau đây:

- Phần diện tích thuộc sở hữu riêng và phần diện tích thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu căn hộ;

- Diện tích sàn căn hộ (thể hiện theo cách ghi diện tích sàn căn hộ chung cư quy định tại khoản 2 Điều 21 của Thông tư này);

- Diện tích sử dụng đất của toà nhà, kể cả diện tích khuôn viên (nếu có) thuộc quyền sử dụng chung của những người mua căn hộ; trách nhiệm thanh toán các chi phí có liên quan trong quá trình sử dụng nhà ở (nếu có), đối với các khoản phí dịch vụ thì không được thu cao hơn mức giá trần do UBND cấp tỉnh quy định, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bên bán nhà ở có trách nhiệm bảo hành căn hộ theo đúng quy định tại Điều 46 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và phải nộp khoản kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà ở. Đồng thời, ghi rõ các hạng mục, diện tích sử dụng chung, riêng của tòa nhà trong hợp đồng.

Việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung có nhiều chủ sở hữu, nhμ ở có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại đô thị được thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở chung tại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện bán căn hộ và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua căn hộ thì quyền sử dụng đất (kể cả khuôn viên) của tòan bộ công trình nhà ở là quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ như theo quy định về quyền sử dụng đất đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

(Theo Tiền phong)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang