Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tỉnh Tây Ninh quyết định thu hồi 12 dự án treo

26/09/2011 08:22 

Trong số 12 dự án bị thu hồi có 8 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án đầu tư nước ngoài.

Tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã quyết định thu hồi các dự án cụm công nghiệp Tiên Thuận (công ty TNHH Tân Đại Điền), dự án vận tải thủy ở lòng hồ Dầu Tiếng (CTCP Vận tải Lòng Hồ), trồng dược liệu và sản xuất kim tiền thảo (công ty TNHH Dược liệu DHG)…

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, các dự án trên đều không thực hiện đúng cam kết theo giấy phép đầu tư hoặc không có khả năng để triển khai dự án.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện 21 dự án khác (có 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài), nếu tiến độ triển khai quá chậm hoặc không triển khai, đề xuất UBND tỉnh thu hồi.

(Theo PLTP)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang