Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Ai nộp thuế đất cho căn hộ tái định cư?

01/03/2011 08:52 

Một số hộ dân Tp.HCM mua căn hộ tái định cư gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi tắt là giấy chủ quyền) do dự án chung cư chưa nộp thuế đất.

Được biết, Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP (sau đây gọi tắt là Công ty quản lý nhà) được UBND Tp.HCM giao quản lý các căn hộ tái định cư tại chung cư An Sương, Lý Chiêu Hoàng, Miếu Nổi, Nguyễn Văn Lượng… để bố trí và bán lại cho các hộ dân. Trước đây, tại công văn số 9963/CT-TTHT ngày 24-12-2009, Cục Thuế thành phố hướng dẫn rằng Công ty quản lý nhà phải nộp thuế đất đối với các chung cư tái định cư được giao quản lý. Tuy nhiên, do công ty chỉ tạm quản lý các chung cư này để chờ bố trí và toàn bộ số tiền thu được từ việc bán căn hộ tái định cư đã nộp vào ngân sách thành phố nên không có nguồn nào để chi trả cho việc nộp thuế đất. Cho nên người dân khi ký hợp đồng mua căn hộ, dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhưng các chi cục thuế quận - huyện vẫn không đồng ý cho nộp tiền thuế trước bạ (với lý do chưa nộp thuế đất) và việc cấp giấy chủ quyền nhà cho người dân không thực hiện được.

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính - Cục Thuế Tp.HCM thì việc nộp thuế đất sẽ được phân ra 2 trường hợp để thực hiện: dạng chưa bố trí vào căn hộ và dạng đã bố trí. Đối với trường hợp chưa bố trí, do đây là các chung cư tái định cư thuộc sở hữu của nhà nước, Công ty quản lý nhà chỉ tạm quản lý nên sẽ không thu tiền thuế đất. Khi bố trí người dân vào căn hộ thì sẽ thu của người sử dụng, kể từ ngày có quyết định bố trí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Còn đối với trường hợp đã bố trí hộ dân vào căn hộ thì sẽ được phân loại tiếp để xử lý. Cụ thể, đối với các dự án thực hiện từ sau ngày Nghị định số 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, giá bán căn hộ tái định cư cũng được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế và trong đó đã bao gồm các chi phí cấp giấy chủ quyền. Do vậy, đối với trường hợp này thì các hộ dân không phải nộp tiền thuế đất nữa.

Riêng đối với các dự án thực hiện trước khi Nghị định 84 có hiệu lực và các dự án thực hiện theo Quyết định số 106 ngày 16-6-2005 của UBND Tp.HCM thì trong các khoản chi phí liên quan đến việc cấp giấy chủ quyền, chủ đầu tư chịu trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận; còn người sử dụng nhà, đất chịu trách nhiệm nộp thuế đất. Do vậy, đối với trường hợp này, Công ty quản lý nhà sẽ thu của các hộ dân để nộp tiền thuế đất theo quy định, thời gian thu tiền thuế đất tính từ thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bố trí các hộ dân vào căn hộ.

(Theo SGGP)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang