Tp.HCM: Biệt thự bán theo giá đất quy định hằng năm

27/06/2011 08:27

Vừa qua, UBND Tp.HCM có hướng dẫn quy trình bán nhà sở hữu nhà nước không đủ điều kiện mua theo nghị định 61 của Chính phủ.

Theo đó, đối với các biệt thự bán theo cơ chế hai giá: Phần diện tích trong hạn mức bán theo giá đất quy định hằng năm của UBND TP (thu 100% tiền sử dụng đất), phần diện tích ngoài hạn mức bán theo giá thị trường.

Riêng giá trị xây dựng tính theo biểu giá quy định của UBND Tp.HCM.

Các trường hợp trên khi mua nhà phải trả tiền một lần và không được giảm 10% trên giá bán nhà, đất như trường hợp mua theo nghị định 61.

(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà