Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Gia hạn nộp tiền sử dụng đất thêm 12 tháng

01/08/2012 09:02 

UBND TP.HCM vừa chấp thuận gia hạn nộp tiền sử dụng đất của các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian gia hạn tối đa là 1 năm.

Tp.HCM: Gia hạn nộp tiền sử dụng đất thêm 12 tháng | ảnh 1

Theo đó, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND TP và được tính từ ngày 10/5/2012.

Đối với các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10/5/2012 đến ngày 31/12/2012 thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng.

UBND TP giao Cục Thuế làm cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

 (Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang