Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng khu chế xuất

29/06/2011 08:39 

Ban Quản lý bị giải thể có trách nhiệm bàn giao lại cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các khu chế xuất và công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các khu chế xuất và công nghiệp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính, các vấn đề có liên quan và cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính, các vấn đề có liên quan và cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án; chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.

(Theo Tp.HCM Portal)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang