Tp.HCM: Không di dời các trường năng khiếu khỏi nội thành

08/06/2011 08:10 

Theo chủ trương của Tp.HCM, các công trình giáo dục có ý nghĩa văn hóa, lịch sử cần bảo tồn cũng nằm trong diện không di dời.

Tp.HCM: Không di dời các trường năng khiếu khỏi nội thành | ảnh 1
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Tp.HCM tiêu chí để di dời các trường.

Cụ thể, không di dời các trường đào tạo năng khiếu, âm nhạc, hội họa…; không di dời các công trình giáo dục có ý nghĩa văn hóa, lịch sử cần bảo tồn ra khỏi nội thành Thành phố.

Các trường phải di dời nếu không đủ diện tích 25m2/sinh viên hoặc có diện tích dưới 2 ha, cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo không đạt yêu cầu; trường đào tạo nhiều cấp học, trong đó cấp học được giao nhiệm vụ đào tạo chính ít hơn cấp học khác; trường đã được phê duyệt kế hoạch di dời và trường có hơn 2 cơ sở đào tạo trong nội thành.
 
Tp.HCM đề nghị tiến độ di dời khoảng 40 trường theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 di dời 5 trường, giai đoạn 2016 - 2020 di dời các trường còn lại theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
 
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vùng Hà Nội và Tp.HCM hiện có khoảng 64% số lượng các trường đại học, cao đẳng của cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn sau 2020, mạng lưới các trường đại học tại cả nước sẽ tăng thêm 78 trường đại học, 88 trường cao đẳng. Trong đó, riêng vùng Tp.HCM sẽ tăng thêm 16 trường đại học và 18 trường cao đẳng.

Do vậy, cần thiết phải quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, trong đó có việc di dời các trường đại học và cao đẳng trong khu vực nội thành Hà Nội và Tp.HCM. Để thực hiện di dời các trường, Bộ Xây dựng đề xuất 3 mô hình xây dựng trường đại học mới, đó là mô hình xây dựng trường đại học riêng lẻ, xây dựng khu đại học tập trung và khu đô thị đại học.

(Theo Cổng TTĐT Tp.HCM)

Dành cho người xây nhà