Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Nộp tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo giá thị trường

21/10/2011 09:35

Đến thời điểm này, hàng ngàn hồ sơ liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất cho phần vượt hạn mức đã được giải quyết.

Gần 3 tháng sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93 cho phép UBND tỉnh, TP được ban hành hệ số điều chỉnh bảng giá đất nhằm tháo gỡ ách tắc của người dân trong việc nộp tiền sử dụng đất cho phần vượt hạn mức, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 64, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Tp.HCM. Như vậy, hàng ngàn hồ sơ liên quan vấn đề trên đã được giải quyết.

Nộp một phần theo giá thị trường

Theo Quyết định 64, hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Tp.HCM là 2 lần giá đất ở do UBND TP quy định và công bố hàng năm. Cụ thể, đối với đất ở mặt tiền đường (đường có tên trong bảng giá đất), áp dụng giá đất quy định tại bảng giá đất nhân (x) 2; đối với vị trí đất ở không mặt tiền đường, căn cứ cấp hẻm, vị trí hẻm (được quy định ban hành kèm theo Quyết định Quy định Bảng giá đất) để xác định giá đất vị trí đất ở không mặt tiền đường (x) 2; đối với các trường hợp chưa có quy định, TP giao liên Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Quy định này cũng nêu rõ, diện tích đất ở theo hiện trạng đang sử dụng vượt hạn mức được áp dụng hệ số (x) 2 để tính thu tiền sử dụng đất, không quá 50% quy định hạn mức giao đất ở mới trên địa bàn quận - huyện; đối với phần diện tích vượt hạn mức hơn 50% hạn mức giao đất ở mới, UBND quận - huyện được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường. Sau khi có chứng thư thẩm định giá, UBND quận - huyện tổ chức nghiệm thu chứng thư và có văn bản báo cáo Sở Tài chính thẩm định lại trình UBND TP xem xét, quyết định.

Chẳng hạn, bà A xin hợp thức hóa 400m² đất tại quận 8. Theo quy định của UBNDTP, hạn mức đất ở tại quận 8 không quá 160m², theo đó bà A vượt hạn mức 240m². Như vậy, tiền sử dụng đất bà A phải nộp được tính như sau: 160m² đất trong hạn mức được nộp theo bảng giá đất của TP; trong 240m² đất ngoài hạn mức, nộp 80m² đất (50% hạn mức đất ở) theo 2 lần bảng giá đất, 160m² còn lại bà A phải nộp theo giá thị trường.

Được khấu trừ chi phí thẩm định

Đối với hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (và các loại đất khác) sang đất ở, theo quyết định này, phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường. Ví dụ, ông B xin chuyển mục đích sử dụng từ 400m² đất nông nghiệp sang đất ở tại huyện Bình Chánh. Theo quy định của UBND TP, hạn mức đất ở tại huyện Bình Chánh không quá 200m², như vậy ông B vượt hạn mức 200m². Tiền sử dụng đất của ông B được tính như sau: 200m² trong hạn mức nộp theo giá đất quy định, 200m² còn lại phải đóng theo giá thị trường.

Quy định này cũng nêu rõ, chi phí thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá được ngân sách Nhà nước chi trả bằng phương thức khấu trừ vào số tiền sử dụng đất ở phải nộp của hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, TP cũng quy định các trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và thu tiền sử dụng đất ở trước ngày Quyết định 64 có hiệu lực thi hành (ngày 25/10) thì không điều chỉnh theo quyết định này.

Hạn mức đất ở tại Tp.HCM

Các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh có hạn mức đất ở không quá 160m²/hộ. Các quận, huyện còn lại có hạn mức đất ở không quá 200m²/hộ. Huyện Cần giờ và các khu dân cư nông thôn có hạn mức đất ở không quá 300m². Khu quy hoạch phát triển đô thị có hạn mức đất ở không quá 250m².

(Theo SGGP)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn