Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tính theo diện tích

17/12/2010 08:07 

Việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất vừa được HĐND Tp.HCM thông qua theo đề xuất của UBND TP. Theo đó mức thu sẽ từ 25.000 đến 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Tp.HCM tính theo diện tích - Ảnh: P.P.H.

Cụ thể: trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích nhỏ hơn 500m2 tại quận thì mức phí là 50.000 đồng/hồ sơ, nếu ở huyện mức phí là 25.000 đồng/hồ sơ. Giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân diện tích từ 500m2 trở lên tại quận mức phí 500.000 đồng/hồ sơ, ở huyện 250.000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức có diện tích nhỏ hơn 10.000m2 thì mức phí là 2.000.000 đồng/hồ sơ; diện tích từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2 mức phí 3.000.000 đồng/hồ sơ; diện tích từ 100.000m2 trở lên mức phí 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thì tài sản có giá trị đến 1 tỉ đồng mức phí là 50.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị trên 1 tỉ đến 5 tỉ đồng mức phí 100.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị trên 5 tỉ đến 10 tỉ đồng thu phí 2.100.000 đồng/hồ sơ; tài sản có giá trị trên 10 tỉ đồng thu 3.100.000 đồng/hồ sơ.

Không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Nội dung đã được HĐND TP thông qua cũng nêu rõ: đơn vị thu phí được để lại 50% mức phí để trang trải các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 50%.

(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang