Tp.HCM: Tăng tiền sử dụng đất lên hai lần?

04/08/2011 08:45

Các sở liên ngành cũng đề nghị cơ quan thuế căn cứ quyết định này để tính tiền thuê đất, hệ số điều chỉnh bảng giá đất áp dụng chung trên địa bàn thành phố là 2 lần.

Liên Sở Tài chính, Xây dựng,Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thành phố có tờ trình ngày 1/8 gửi UBND Tp.HCM về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, tính tiền thuê đất, hệ số điều chỉnh bảng giá đất áp dụng chung trên địa bàn thành phố là 2 lần.

Hệ số 2 lần được áp dụng cho ba trường hợp:

- Tính tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định đơn giá cho thuê đất mới của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có giá trị dưới 15 tỉ đồng;

- Xác định đơn giá cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi hết thời kỳ ổn định.

Liên sở cũng đề nghị cơ quan thuế căn cứ quyết định này để tính thu tiền sử dụng đất đối với hàng ngàn trường hợp tồn đọng hiện nay (chưa biết phải nộp tiền sử dụng đất bao nhiêu dù đã được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất).

Cụ thể, tiền sử dụng đất cho phần vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân sẽ bằng giá đất được quy định tại bảng giá đất do UBND thành phố ban hành và công bố hằng năm nhân 2 lần.

(Theo PLTP)


Dành cho người xây nhà