Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Thẩm định giá bán nhà tái định cư

01/08/2011 13:39 

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường TP.

Theo đó, Hội đồng này có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND TP giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch được duyệt và công bố.

Ngoài ra, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định đơn giá các loại đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại của trường hợp không có đủ hồ sơ, chứng từ có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng; giá bán nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND TP; thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai quận - huyện trở lên.

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đảm nhận.

(Theo SGGP)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang