Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các vi phạm quản lý sử dụng đất đai

20/05/2011 08:24 

UBND Tp.HCM vừa quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

Đoàn công tác được thành lập sẽ kiểm tra các tổ chức được nhà nước giao, cho thuê đất có vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo thẩm quyền trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND các quận - huyện và kết quả kiểm tra trực tiếp của đoàn công tác.

Trường hợp phải thu hồi đất, đoàn công tác đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất; đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật thì báo cáo đề xuất UBND thành phố chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang