Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

TP Hồ Chí Minh: Cho vay tiền mua nhà tái định cư

19/09/2008 09:17

Theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM, cách xử lý này nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư kéo dài.

Theo đó, những hộ mà trước đây đã nhận đủ tiền nhưng do chờ bố trí tái định cư quá lâu đã sử dụng số tiền này vào việc khác sẽ được nộp tiền mua nhà theo khả năng, số tiền còn lại giao Quỹ phát triển nhà ở TP xem xét, giải quyết cho vay để nộp.

Theo Sở Xây dựng, số hộ tạm cư cần giải quyết trên toàn TP là 4.636 hộ (3.092 hộ nhận nền đất và 1.544 hộ nhận căn hộ chung cư). Đến nay, TP đã cơ bản giải quyết chỗ tái định cư cho các hộ tạm cư dài hạn.

Theo Pháp luật TP

 


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang