Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Đất nông nghiệp được tách thửa 300m2

06/12/2012 15:55

UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

Theo đó, nếu hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc sau khi chia thừa kế, hòa giải tranh chấp mà có nhu cầu tách thửa thì có thể được tách thửa đất nông nghiệp (chỉ để sử dụng vào mục đích nông nghiệp) với diện tích tối thiểu 300m2/thửa đất.
 

Quy định hiện hành chỉ cho phép tách thửa khi diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp trồng lúa.

Cũng theo văn bản trên, người dân được chuyển mục đích một phần thửa đất nông nghiệp sang đất ở trong khu vực đã có hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định về tách thửa hiện nay, nếu người dân có thửa đất nông nghiệp dưới 2.000m2 thì phải chuyển mục đích trọn thửa.
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang