Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Thí điểm phân vùng giá trị đất khi xây dựng bảng giá 2014

07/08/2013 08:51  |  Theo TTO

UBND Tp.HCM vừa chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Thuế TP, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.

Về cơ bản, bảng giá đất mới chỉ điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thu thập nguồn dữ liệu giá đất chuyển nhượng; tổ chức nghiên cứu thí điểm việc phân vùng giá trị đất tại quận 6, quận 9, quận Bình Thạnh.

Căn cứ kết quả nghiên cứu thí điểm tại 3 quận nêu trên, giao Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất TP phân tích, đánh giá kết quả, trình UBND TP xem xét trước khi cho chủ trương triển khai việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn TP theo hướng phân vùng giá trị đất

Về cơ bản, bảng giá đất mới vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013, chỉ bổ sung những tuyến đường mới được đặt tên; điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng; Điều chỉnh một số trường hợp cá biệt khi giá đất phi nông nghiệp tại vị trí thấp nhất trong bảng giá đất hiện nay thấp hơn giá đất nông nghiệp cùng vị trí.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang