Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Triển khai công tác định giá đất năm 2008: Thực hiện theo quy định hiện hành

25/09/2008 14:10 

Theo Thứ trưởng Trần Thế Ngọc, đến nay kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đạt được còn thấp, khối lượng cần thực hiện của cả nước còn rất lớn (17,1% diện tích đất nông nghiệp, 34,4% diện tích đất lâm nghiệp, 62,5% diện tích đất chuyên dùng, 34,6% diện tích đất ở đô thị).

Triển khai công tác định giá đất năm 2008: Thực hiện theo quy định hiện hành Trong khi đó, số lượng tồn đọng rất khó khăn, phức tạp do phần lớn không có giấy tờ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai. Bản đồ địa chính được đo vẽ chưa nhiều (cả nước chỉ đạt khoảng 27%), hiệu quả sử dụng bản đồ cho cấp Giấy chứng nhận nhiều nơi chưa cao. Hệ thống sổ sách địa chính ở nhiều địa phương lập chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên.

"Chủ trương chỉ đạo của Bộ TN&MT từ nay đến năm 2010 là phải ưu tiên thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính ở các xã, phường, thị trấn hoặc các khu vực thuộc các xã chưa cấp Giấy chứng nhận hoặc còn tỷ lệ lớn chưa cấp Giấy chứng nhận để phục vụ yêu cầu hoàn thành cấp Giấy chứng nhận vào năm 2010. Những địa phương có bản đồ địa chính mà chưa cấp Giấy chứng nhận thì phải được ưu tiên rà soát, chỉnh lý biến động để cấp Giấy chứng nhận...", Thứ trưởng Trần Thế Ngọc nhấn mạnh.

Về công tác định giá đất, trong 4 năm qua, các tỉnh, thành phố đều đã xây dựng và ban hành bảng giá đất hàng năm theo Luật Đất đai 2003, tuy nhiên giá đất của các địa phương quy định hiện còn nhiều bất cập, chưa sát với giá thị trường. "Để triển khai thực hiện nhiệm vụ mới của ngành TN-MT về công tác định giá đất, từ nay đến năm 2010, ngành TN-MT các cấp phải tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách về định giá đất; đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay", Thứ trưởng Trần Thế Ngọc nói.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang trình Chính phủ chỉ đạo chuyển nguyên trạng các bộ phận, cán bộ chuyên môn về định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành TN-MT để bảo đảm sự ổn định trong việc thực hiện công tác định giá đất.

Trước mắt, để triển khai thực hiện nhiệm vụ định giá đất cuối năm 2008 phục vụ yêu cầu công bố giá đất của các tỉnh đầu năm 2009, Bộ chỉ đạo các địa phương tùy điều kiện cụ thể, nếu chưa kịp chuyển giao các bộ phận, cán bộ chuyên môn về định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành TN-MT thì UBND tỉnh có thể tiếp tục giao cho ngành Tài chính chủ trì thực hiện định giá đất năm 2008. Phương pháp định giá đất trong năm 2008 tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành đã, đang được áp dụng ở địa phương những năm qua.

Ngày 23/9, các đại biểu sẽ trao đổi, nêu ra những khó khăn, vướng mắc cùng thảo luận để đi đến thống nhất, áp dụng vào từng địa phương, thực hiện có hiệu quả hai nội dung nêu trên.

 Theo Bộ TN - MT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang