Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Từ 01/11/2008 TP.HCM quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới

28/10/2008 13:41 

UBND TP.HCM vừa có quy định mới về hình thức bồi thường bằng tiền hoặc nhà ở cho hộ dân khi di dời khỏi các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Từ 01/11/2008 TP.HCM quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới

Theo Quy định mới này, về bồi thường bằng tiến đối với nhà ở thuộc sở hữu tư nhân (giấy tờ hợp pháp), hộ gia đình sẽ được bồi thường 100% giá trị nhà, đất và 100% vật kiến trúc theo đơn giá xây dựng mới. Nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính Nhà nước thì phải khấu trừ số tiền phải nộp.

 

Đối với nhà ở thuộc diện mua trả góp, được tính bồi thường bằng tỷ lệ (%) số tiền đã trả góp nhân (x) với 100% giá trị nhà và đất. Đối với phần diện tích chưa trả góp xong: tính như nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN), được hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà và giá trị đất tương ứng của nhà thuộc sơ hữu tư nhân (SHTN) có cùng vị trí. 

 

Đối với nhà ở đang thuê thuộc SHNN: Trường hợp đủ điều kiện để tính hỗ trợ theo diện nhà ở thuộc SHNN: Tính hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà và giá trị đất tương ứng của nhà thuộc SHTN có cùng vị trí. Trường hợp không đủ điều kiện (không đủ điều kiện hợp thức hóa và chuyển quyền thuê nhà ở thuộc SHNN): Thực hiện theo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM (ban hành ngày 14.3.2008). 

 

Nếu hộ gia đình, cá nhân không nhận bồi thường bằng tiền thì được bố trí căn hộ khác. Có thể bố trí lại căn hộ khác trên địa bàn quận giải tỏa, hoặc quận lân cận có giá trị tương ứng hoặc thấp hơn giá trị căn hộ bị giải tỏa.

 

Đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân sẽ được bố trí căn hộ có diện tích bằng diện tích căn hộ cũ, nếu diện tích căn hộ mới lớn hơn thì người dân phải trả giá trị chênh lệch cho nhà đầu tư và ngược lại.

 

Đối với nhà ở thuộc diện mua trả góp và nhà ở đang thuê thuộc SHNN: Người bị thu hồi nhà được thuê nhà ở tại nơi TĐC; diện tích thuê mới tại nơi TĐC phù hợp với diện tích thuê cũ; được mua, được thuê nhà theo quy định của Chính phủ về nhà ở thuộc SHNN. 

 

Nếu căn hộ nơi tái định cư có giá trị thấp hơn căn hộ cũ thì được tính như sau: Diện tích tiêu chuẩn được hưởng = (Diện tích nhà ở nơi cũ được bồi thường x Đơn giá bồi thường nhà, đất nơi cũ) / Đơn giá nhà, đất thực tế nơi bố trí, áp dụng cho căn hộ thuộc SHTN.

 

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang