Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Từ 5/8/2011: Miễn tiền sử dụng đất ở cho các hộ dân làng chài

11/06/2011 08:24 

Ngày 10/6/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho các hộ này di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư.

Tuy  nhiên, đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất, khi phát sinh giao dịch dân sự chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; đối với phần diện tích đất được miễn thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

(Theo cafef)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang