Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Vi phạm quy hoạch xây dựng ở TP Vinh

13/10/2010 14:22 

Năm 2000 TP Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2020 trong đó có tuyến đường Lê Viết Thuật có chiều dài 3.500m, lộ giới rộng 45m.

Điểm đầu của còn đường là tại cầu Bưu điện thuộc xã Hưng Lộc TP Vinh, điểm cuối đến xã Nghi Đức huyện Nghi Lộc và đường quy hoạch rộng 16m, điểm đầu giao với đường Lê Viết Thuật, điểm cuối giao với đường quy hoạch (hết khu vực dự án TECCO).

Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An quy hoạch lộ giới rộng 45m

Quy hoạch là vậy nhưng rất tiếc cho đến nay UBND TP Vinh và UBND xã Hưng Lộc không thực hiện được. Thậm chí không tổ chức công bố quy hoạch, không tổ chức cắm mốc chỉ giới các tuyến đường giao thông từ bản vẽ ra thực địa.

UBND TP Vinh còn cấp nhiều GCNQSDĐ vi phạm quy hoạch: Ngày 9/5/2002 có Quyết định số: 84QĐ/UB cấp giấy quyền sử dụng đất cho 21 lô đất dọc theo đường Lê Viết Thuật, khu vực đồng Mụ Meo, thuộc xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc (ký hiệu số lô từ 1a đến lô 21a) chỉ giới đường 36m. Trong khi đó quy hoạch chung phê duyệt 2000 tuyến đường này chỉ giới 45m. Như vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 lô đất trên vi phạm chỉ giới xây dựng 4,5m. Đến nay 21 lô này chỉ có 3 lô: 3a, 4a và 6a chưa xây dựng, còn lại đã xây dựng nhà kiên cố và ki ốt bán hàng. Trong 18 lô đất đã xây dựng thì 12 lô được cấp giấy phép xây dựng (GPXD), cụ thể:

- 5 hộ được cấp GPXD trước khi quy hoạch chi tiết xã Hưng Lộc được phê duyệt tại Quyết định số: 5007QĐ/UB ngày 19/12/2003, gồm có các lô 1a, 9a + 10a, 19a, 20a, 21a. 5 hộ được cấp GPXD sau khi quy hoạch chi tiết xã Hưng Lộc được phê duyệt, gồm có các lô đất 2a, 5a, 14a + 15a, 16a + 17a, 18a. UBND TP Vinh cấp GCNQSDĐ chuyển nhượng 4 lô đất sau khi công bố quy hoạch chi tiết xã Hưng Lộc. Điều đáng nói các cấp chính quyền địa phương biết việc làm của mình vi phạm quy hoạch mà vẫn làm. Xin nêu một số ví dụ, ngày 24/11/2009 tại biên bản kiểm tra thực địa của UBND xã Hưng Lộc phần hồ sơ lô đất 3a ông Lê Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Lưu chuyển nhượng cho ông Ngô Sĩ Tuân có thể hiện 3,6m2 đất nằm trong chỉ giới đường Lê Viết Thuật. Thế mà UBND xã Hưng Lộc vẫn xác nhận hiện trạng sử dụng đất phù hợp quy hoạch đất ở, đủ điều kiện chuyển nhượng. Ngày 22/1/2010 ông Lê Quốc Hồng - Phó chủ tịch UBND TP Vinh cấp GCNQSDĐ số AB 820631 kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND cho ông Ngô Sĩ Tuân.

Ngày 26/11/2004 UBND xã Hưng Lộc lập hội đồng chuyển nhượng lô đất 5a của ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Phan Thị Cúc chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Thương. Trong biên bản hiện trạng lô đất hội đồng chuyển nhượng xã Hưng Lộc cũng như Phòng TN&MT TP đồng ý cho chuyển nhượng, mặc dù biết đất vi phạm chỉ giới đường Lê Viết Thuật. Ngày 12/5/2005 ông Phó chủ tịch UBND TP Vinh Phan Quang Hiển cấp GCNQSDĐ số: AC 410373 cho ông Trần Quốc Việt bà Nguyễn Thị Thương. Đặc biệt nghiêm trọng UBND TP Vinh và UBND xã Hưng Lộc còn cấp đất cho dân ngay trên đường quy hoạch rộng 16m. Đến nay các lô: 3a, 4a, 5a đã được cấp GCNQSDĐ. Hai lô 2a và 5a đã được cấp GPXD xây nhà kiên cố 2 tầng..v..v

Sự việc sai đã rõ nhưng rất đáng tiếc khi đoàn thanh tra xuống làm việc thì UBND TP Vinh, UBND xã Hưng Lộc tỏ thái độ thiếu hợp tác, gây khó khăn trong khi làm nhiệm vụ, cố tình cung cấp hồ sơ cho đoàn không đầy đủ, không chính xác, không báo cáo và cung cấp GCNQSDĐ các lô 3a, 4a, 5a nằm trên đường quy hoạch 16m…

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND TP Vinh thu hồi các GCNQSDĐ đã cấp cho các hộ tại khu vực đồng Mụ Meo, xóm Xuân Hùng không phù hợp với quy hoạch và nhanh chóng công bố công khai quy hoạch chi tiết, tiến hành cắm mốc chỉ giới trên thực địa để mọi tổ chức và cá nhân được biết và thực thi đúng pháp luật.

(Theo Báo Xây dựng)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang