Xây dựng cơ chế cho người không đủ điều kiện tái định cư

06/07/2010 15:54

Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM với Sở Xây dựng TP. Theo đó, TP yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, báo cáo UBNDTP các dự án xây dựng quỹ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp (tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, số lượng căn hộ...).

Từ đó đề xuất cơ chế giải quyết quỹ nhà tái định cư do UBND các quận - huyện mua, theo nguyên tắc giao cho Chủ tịch UBND các quận - huyện quyết định bán nhưng không làm ảnh hưởng đến việc cân đối quỹ nhà tái định cư để sớm thu hồi vốn…

Đối với trường hợp không đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nơi ở nào khác, UBNDTP yêu cầu không bố trí tái định cư các trường hợp này vào các khu nhà ở với diện tích lớn mà chỉ bố trí vào các khu có diện tích đảm bảo mức tối thiểu cho sinh hoạt của mỗi hộ nhằm giảm chi phí đầu tư.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với sở - ngành chức năng, Quỹ Phát triển nhà ở TP đề xuất cơ chế đầu tư xây dựng tạo ra quỹ nhà để giải quyết cho các đối tượng nêu trên với phương thức Quỹ cho vay, không tính tiền sử dụng đất, suất đầu tư vừa phải để các hộ có đủ điều kiện mua, thuê.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP về kết quả thực hiện chương trình nhà ở giai đoạn 2006-2010, đến nay TP đã xây dựng hoàn thành 8.321 căn nhà ở xã hội, tương đương với hơn 1.243.000 m² sàn (vượt 13% so với chỉ tiêu 1,1 triệu m²). Đầu năm 2010, TP cũng đã khởi công 3 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 2,65 ha có quy mô 1.280 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào 2011-2012.

Theo SGGP

Dành cho người xây nhà