Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xây dựng cơ sở dữ liệu về giao dịch bất động sản đã được công chứng

03/06/2011 14:19 

Luật công chứng vừa qua bổ sung thêm quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản đã được công chứng.

Điều này nhằm phòng, chống rủi ro cho các tổ chức, cá nhân và bảo đảm an toàn cho các công chứng viên khi tiến hành công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Dự thảo Nghị định thay thế nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (dự định trình Chính phủ trong tháng 6/2011) đã có quy định xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản đã được công chứng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng để thực hiện việc cung cấp thông tin về các giao dịch này giữa các tổ chức hành nghề công chứng trong và ngoài tỉnh và giữa các tổ chức hành nghề công chứng với các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cung cấp thông tin về đất đai, nhà ở phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

(Theo Xaydung)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang