Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xiết chặt hoạt động quản lý, đầu tư sân golf

26/08/2008 09:52 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá đối với đầu tư sân golf trên địa bàn về sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, diện tích đất sử dụng của từng sân golf và của các sân golf trên địa bàn.

Xiết chặt hoạt động quản lý, đầu tư sân golf

 

Đó là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 5559/VPCP-ĐP, ngày 25/8, do Văn phòng Chính phủ truyền đạt, gửi một số Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý các dự án có mục tiêu kinh doanh sân golf.

 

Theo đó, trên cơ sở xác định cụ thể hiệu quả cũng như những bất lợi (nếu có), UBND các tỉnh, thành phố phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2008; đồng thời, báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện, việc tuân thủ các quy định về môi trường của các dự án sân golf để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

UBND các tỉnh, thành phố cũng phải thực hiện việc thu hồi đất và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đất đai; Điều 55, Điều 64 Luật Đầu tư; Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Việc cấp phép đầu tư sân golf chỉ được thực hiện sau khi các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo và Thủ tướng Chính phủ có kết luận chỉ đạo cụ thể về vấn đề này.

 

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng Quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng sân golf ở nước ta phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2009; Báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2008 về cơ chế quản lý hoạt động cấp phép xây dựng sân golf để bảo đảm được yêu cầu vừa thực hiện tốt chủ trương phân cấp đầu tư, vừa kiểm soát ngăn ngừa được hành vi lợi dụng danh nghĩa xây dựng sân golf để giữ đất hoặc khai thác trái với mục đích được cấp phép.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đánh giá các tác động do việc sử dụng các loại hóa chất trong sân golf đối với môi trường (môi trường đất, môi trường nguồn nước, nước thải...); trên cơ sở đó, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn bắt buộc về môi trường cần áp dụng đối với việc đầu tư xây dựng sân golf; giám sát chặt chẽ và có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu quy định mức thuế sử dụng đất đối với kinh doanh sân golf.

Theo Hà Nội Mới

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang