Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Yên Bái: Người dân không được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

09/05/2011 09:19

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 6/5.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các qui định UBND tỉnh đã ban hành nhưng không còn phù hợp, trình cơ quan có thẩm quyền trong quý II.

UBND cấp huyện tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, tập trung quy hoạch sử dụng đất hai bên đường giao thông dự kiến mở mới để chỉnh trang phát triển đô thị...

Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện quy định về chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước.

Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Kiên quyết thu hồi diện tích đã giao, đã cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, hoặc không có năng lực thực hiện dự án.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn