Chu Đức Thành

Trần Đại Nghĩa
01688021992 01688021992
chuducthanhbg@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Chu Đức Thành môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Đống Đa, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên cho thuê căn hộ cao cấp trên địa bàn Hà Nội

Đơn vị công tác: PMC