Nguyễn Ngọc Dân

Thái Bình
0918683365 0918683365
n2dan.bdskimngan@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Ngọc Dân môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Đống Đa, Hà Nội
  • Cho thuê nhà mặt phố ở Đống Đa, Hà Nội
  • Cho thuê cửa hàng, ki ốt ở Đống Đa, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Cho thuê căn hộ chung cư, Cho thuê cửa hàng, ki ốt, Cho thuê nhà mặt phố

Đơn vị công tác: CTY cổ phần BDS Kim Ngân