Nguyễn Duy Bách

Quận 7
0903836106 0903836106
bachnguyen7989@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Duy Bách môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê nhà mặt phố ở Quận 2, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Lĩnh vực môi giới: Cho thuê nhà mặt phố

Đơn vị công tác: Quận 7