trần quang

Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
0962188795 0962188795
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới trần quang môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhiệt huyết, năng động, tận tâm với từng khách hàng

Đơn vị công tác: Môi giới tự do