đặng hương

Đang cập nhật
01684406666 01684406666
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới đặng hương môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cho thuê nhà mặt phố ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp

Đơn vị công tác: Hợp Phát