Mr. Minh

Đang cập nhật
0904933631 0904933631
Anphat.hn.jsc@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Mr. Minh môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cho thuê nhà mặt phố ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhiệt tình, tâm huyết với công việc

Đơn vị công tác: Môi giới tự do