Nguyễn Đức Anh

Đang cập nhật
0942109398 0942109398
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Đức Anh môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Lĩnh vực chủ yếu môi giới VP ở khu vực Cầu Giấy. Tôi luôn đáp ứng tốt nhất những nhu cầu tìm kiếm của KH.

Đơn vị công tác: Môi giới tự do