Nguyễn Thị Bích Vân

Đang cập nhật
0978958917 0978958917
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Thị Bích Vân môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nguyễn Thị Bích Vân, Chuyên cho thuê văn phòng tại Hà Nội

Đơn vị công tác: Bất Động Sản EZ Việt Nam