Nguyễn Văn Tuấn

Lê Văn Lương
0948107168 0948107168
nguyenvantuan183@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Văn Tuấn môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi là Tuấn Tôi là nhà môi giới Tôi sử dụng batdongsan.com Hãy như Tuấn

Đơn vị công tác: Hợp Phát Land