vũ xuân hiếu

P12A04-Buiding17t8-trung hòa nhân chính
0915598682 0915598682
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới vũ xuân hiếu môi giới ở những khu vực sau:
  • Cho thuê văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cho thuê nhà mặt phố ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Cho thuê nhà mặt phố, Cho thuê nhà riêng, Cho thuê văn phòng

Đơn vị công tác: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KIM NGÂN