Chọn tuổi xông nhà năm 2014

Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong một năm. Các phong tục đón mừng năm mới như cúng gia tiên, trừ tịch, khai xuân, xông đất, mừng tuổi, khai trương,... là những nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Trong đó, tục lệ xông đất hàm chứa ý nghĩa mong cầu một năm thật nhiều may mắn, suôn sẻ.

Các bài viết thuộc chủ đề Chọn tuổi xông nhà năm 2014

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

10:05 28/01/2014

Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1967; 1974; 1982; 1945; 1952; 1953; 1975; 1983; 1979; 1991.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

08:00 27/01/2014

Gia chủ sinh năm 1943 Quý Mùi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1974; 1975; 1982; 1983; 1945; 1952; 1953; 1966; 1967; 1979.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

09:27 26/01/2014

Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1952; 1955; 1967; 1979; 1982; 1945; 1963; 1975; 1984; 1992.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1945 Ất Dậu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1945 Ất Dậu

10:07 25/01/2014

Gia chủ sinh năm 1945 Ất Dậu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1952; 1953; 1955; 1962; 1967; 1974; 1945; 1979; 1983; 1985.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất

14:32 24/01/2014

Gia chủ sinh năm 1946 Bính Tuất, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1974; 1979; 1986; 1967; 1975; 1987; 1994; 1949; 1953; 1956.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi

11:42 23/01/2014

Gia chủ sinh năm 1947 Đinh Hợi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1967; 1974; 1982; 1986; 1952; 1962; 1975; 1987; 1994.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

15:17 22/01/2014

Gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1949; 1956; 1958; 1959; 1962; 1964; 1968; 1969; 1973.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

10:07 21/01/2014

Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1969; 1994; 1946; 1957; 1958; 1959; 1962; 1964; 1981; 1984.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1950 Canh Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1950 Canh Dần

16:13 20/01/2014

Gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1982; 1945; 1967; 1975; 1983; 1952; 1966; 1974; 1946; 1953.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1951 Tân Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

08:56 18/01/2014

Gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1967; 1982; 1974; 1983; 1953; 1966; 1946; 1979; 1952; 1975.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn

11:42 17/01/2014

Gia chủ sinh năm 1952 Nhâm Thìn, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1967; 1945; 1955; 1962; 1974; 1992; 1993; 1953; 1957; 1971.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

09:49 15/01/2014

Gia chủ sinh năm 1953 Quý Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất:1945; 1955; 1982; 1993; 1952; 1953; 1963; 1970; 1975; 1979.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

09:30 14/01/2014

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1967; 1969; 1974; 1982; 1991; 1945; 1947; 1952; 1953.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi

10:20 13/01/2014

Gia chủ sinh năm Ất Mùi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1947; 1967; 1969; 1974; 1975; 1982; 1983; 1945; 1952.

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

14:15 10/01/2014

Gia chủ sinh năm 1956 Bính Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1991; 1946; 1951; 1955; 1958; 1964; 1969; 1976; 1981.