Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 

Chủ đề về luật

Có 43 chủ đề

Kiến thức bất động sản A-Z   

Bất động sản vốn là một loại hàng hóa đặc biệt và mang nhiều đặc điểm riêng biệt. Hiểu rõ những khái niệm, thuật ngữ và kiến thức bất động sản sẽ giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch mua bán, đầu tư bất động sản.

 
Luật thừa kế đất đai   

Trong pháp luật về thừa kế, bất động sản và quyền sử dụng đất đai là những đối tượng đặc biệt, liên quan tới nhiều giao dịch và tranh chấp thực tế. Batdongsan.com.vn xin cung cấp cho độc giả những bài viết về chủ đề này.

Thủ tục tách sổ đỏ   

Thủ tục tách sổ đỏ là việc sang tên một phần hay chia diện tích ban đầu cho một hay nhiều người. Pháp luật đất đai cho phép cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác được quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đề này cung cấp cho người đọc quy trình, thủ tục thực hiện việc tách sổ đỏ.

Thủ tục công chứng nhà đất   

Thủ tục công chứng nhà đất là thủ tục của các Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng chứng thực về mặt pháp lý các giấy tờ, hợp đồng nhà đất. Chủ đề này cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cần thiết về công chứng nhà đất.

Đăng ký quyền sử dụng đất   

Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chủ đề này cung cấp cho người đọc những quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng đất đai   

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là quá trình chuyển giao quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác.Đây là loại giao dịch rất phổ biến trong đời sống. Pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này. Những bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc thông tin về các quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bồi thường đất đai   

Bồi thường trong lĩnh vực đất đai là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai sửa đổi với những điểm mới tích cực theo hướng bám sát thực tế hơn. Chủ đề này cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất về bồi thường đất đai cũng như quyền lợi của chủ sở hữu đất khi có đất đai bị thu hồi.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất   

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Kể từ ngày 1-1-2009 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được thay thế bằng Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Lập di chúc   

Mục gồm các trình tự, thủ tục lập di chúc hợp pháp, các đối tượng được quyền hưởng di sản theo di chúc, các bước chia di sản theo di chúc...

Đất vướng quy hoạch   

Chủ đề này sẽ giải đáp những thắc mắc về đất quy hoạch như: Thế nào là đất bị quy hoạch? Các giao dịch được thực hiện đối với đất nằm trong quy hoạch là gì?

1 2 3 4 5 ... >