Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chủ đề về luật

Có 42 chủ đề

Đăng ký quyền sử dụng đất   

Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chủ đề này cung cấp cho người đọc những quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất.

 
Thủ tục công chứng nhà đất   

Thủ tục công chứng nhà đất là thủ tục của các Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng chứng thực về mặt pháp lý các giấy tờ, hợp đồng nhà đất. Chủ đề này cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cần thiết về công chứng nhà đất.

Chat với Batdongsan.com.vn