Bất động sản
Interaktive Story
Tổng quan thị trường BĐS Việt Nam Q1/2022
Phát triển bền vững trong bối cảnh mới
Tổng quan thị trường BĐS Việt Nam Q1/2022 Phát triển bền vững trong bối cảnh mới

1
Tổng quan thị trường BĐS Việt Nam Q1/2022

Mức độ quan tâm BĐS T3/2022 thấp hơn 2021
nhưng cao hơn thời kỳ trước COVID-19

Nhiều nguyên nhân khiến thị trường BĐS Việt Nam 2022 kém sôi động hơn so với năm 2021

Đất nền, đất nền dự án tiếp tục sôi động, dòng vốn dịch chuyển vào miền Trung.
Thị trường đất nền tiếp tục sôi động, mức độ quan tâm giảm nhẹ so với 2021, và cao hơn thời kỳ trước COVID-19. Bên cạnh đó, mức độ quan tâm đất nền miền Trung gia tăng đáng kể trong Q1/2022

2
Thị trường BĐS Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Q1/2022

Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội tăng trong Q1/2022, chủ yếu là phân khúc cho thuê chung cư

3
Thị trường BĐS TP. HCM và các tỉnh miền Nam Q1/2022

Mức độ quan tâm BĐS bán giảm, BĐS cho thuê tăng so với Q1/2021