Thời điểm “vàng” để mua văn phòng cho thuê   

Thời điểm “vàng” để mua văn phòng cho thuê

08:18 19/08/2009

Thị trường văn phòng cho thuê giảm nhiệt đang trở thành yếu tố thuận lợi cho những khách hàng là những nhà đầu tư thứ cấp hay doanh nghiệp.

Giá văn phòng cho thuê tiếp tục được dự báo giảm   

Giá văn phòng cho thuê tiếp tục được dự báo giảm

09:21 10/03/2009

Thị trường văn phòng cho thuê tại Việt Nam đang được các công ty nghiên cứu bất động sản nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cơ hội giảm chi phí thuê văn phòng   

Cơ hội giảm chi phí thuê văn phòng

09:19 05/03/2009

Khách thuê văn phòng có hợp đồng đáo hạn hoặc xem xét thuê lại giá thuê trong vòng 18 tháng tới sẽ có lợi thế lớn.