Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Anh tặng đất cho em có phải nộp thuế thu nhập

13/09/2010 09:18 

Hỏi: Anh tôi có một miếng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay anh tôi muốn tặng cho tôi thì chúng tôi phải đóng những loại thuế gì và làm như thế nào?

(Đặng Ngọc Thành, Phú Sơn, Lâm Đồng)


- Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân thu nhập được miễn thuế gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em ruột với nhau.

Riêng việc nộp lệ phí trước bạ, nếu đất đó chỉ do người anh đứng tên không phải đất chung của hộ gia đình thì theo điểm c khoản 9 Phần III Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì người nhận tặng cho đất phải nộp lệ phí trước bạ 0,5%.

Như vậy, căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên anh có thể áp dụng với trường hợp của mình để thực hiện.

(Theo Vietnamnet)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang